ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ART PRODUCTION

H πρώτη θεατρική παραγωγή της ERGO είναι μία τριλογία που βασίζεται στην Θεία Κωμωδία του Δάντη Αλιγκιέρι και εξελίσσεται μέσα από τα τρία επεισόδια CORPO | TO THE ABYSS | HOLY FATHER τα οποία αντιστοιχούν στην Κόλαση, το Καθαρτήριο και τον Παράδεισο. Η Θεία Κωμωδία είναι ένα εμβληματικό έργο. Η παραστάσεις CORPO | TO THE ABYSS | HOLY FATHER αναμετρούνται με τη Θεία Κωμωδία και με τις έννοιες που ο Δάντης μας μεταβιβάζει μέσα από το έργο του.

ART COLLECTIVE

Η ERGO Art Collective γιορτάζει την ίδρυσή της με την σειρά έργων Here and Now, η οποία επικεντρώνεται στην σπουδαιότητα του παρόντος, του χώρου και του χρόνου; του εδώ και του τώρα. Μέσα από κριτική ματιά, στην σημερινή Τεχνολογική Εποχή την οποία ζούμε, διαπιστώνουμε την συνεχή απομάκρυνσή μας από το παρόν. Έτσι, η σειρά έργων Here and Now αποτελεί μια εξερεύνηση, σε εξέλιση, με θέμα την προσωρινότητα.